գլխավոր Հասարակություն ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված պետական նպաստ և երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու դիմումը...

ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված պետական նպաստ և երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու դիմումը կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով. ՀՀ-ում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբ

ՀՀ-ում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբը տեղեկացնում է, որ Արցախի Հանրապետության՝ օրենսդրությամբ սահմանված պետական նպաստ և երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու դիմումը կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով։

Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է համապատասխան փաստաթղթերի էլեկտրոնային լուսապատճենները ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստին՝ նշելով.

1) Ծնողի անուն-ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, հետադարձ կապի հեռախոսահամարը,

2) Երեխայի կարգավիճակը, որից կախված նշանակվում է նպաստը՝ համաձայն ԱՀ կառավարության 2019թ. ապրիլի 17–ի N 273-Ն որոշման

Եթե Դուք ունեք խնդիրներ դիմումը ներկայացնելու (փաստաթղթերի էլեկտրոնային լուսապատճենները համապատասխան էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու) հետ կապված, ապա կարող եք անհրաժեշտ փաստաթղթերով այցելել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տարածքային բաժիններ, որտեղ Ձեր ստորագրմանը կներկայացվի թղթային դիմումը, ինչպես նաև Ձեր անունից դիմումի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի էլեկտրոնային լուսապատճենները կուղարկվեն համապատասխան էլեկտրոնային փոստին։

Ընդ որում, նպաստը նշանակելու համար ներկայացվում է բացառապես.

1) Ծնողի (երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի դեպքում՝ երկու ծնողների) և երեխայի (Եթե նպաստը նշանակվում է երեք և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխային՝ բոլոր երեխաների) անձը հաստատող փաստաթղթերի լուսապատճենները,

2) Կարգավիճակը, որից կախված նշանակվում է նպաստը, հաստատող փաստաթղթի լուսապատճենը, մասնավորապես.

ա. Եթե նպաստը նշանակվում է հաշմանդամ երեխային՝ ԲՍՓ քաղվածքը.

բ. Եթե նպաստը նշանակվում է միակողմանի ծնողազուրկ երեխային՝ ծնողի մահվան վերաբերյալ փաստաթուղթ կամ այլ փաստաթուղթ.

գ. Եթե նպաստը նշանակվում է ժամկետային զինծառայողի երեխային՝ ժամկետային զինծառայության մեջ գտնվելու վերաբերյալ փաստաթուղթ.

դ. Եթե նպաստը նշանակվում է զոհված զինծառայողի երեխային՝ զինծառայողի զոհվելու մասին փաստաթուղթը և այլն։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 060-654-089, 097297570  հեռախոսահամարներով։

NN Կարգավիճակը համաձայն ԱՀ կառավարության 2019թ. ապրիլի 17–ի N 273-Ն որոշման

հաշմանդամ երեխա

միայնակ մոր երեխա

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա

միակողմանի ծնողազուրկ երեխա

ալիմենտ ստացող երեխա

ժամկետային զինծառայողների երեխա

1-ին խմբի հաշմանդամների երեխա

2-րդ խմբի հաշմանդամների երեխա

ընտանիքում ծնված՝ 3-րդ, 4-րդ և հաջորդ երեխա

չորս և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխա

երեք անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխա

զոհված զինծառայողների երեխա

մինչև երկու տարեկան երեխա խնամող անձ

Դիմում

Խնդրում եմ երեխայի կապակցությամբ նշանակել պետական նպաստ։

NN Կարգավիճակը համաձայն ԱՀ կառավարության 2019թ. ապրիլի 17–ի N 273-Ն որոշման Նշում

հաշմանդամ երեխա

միայնակ մոր երեխա

ծնողական խնամքի մնացած երեխա

միակողմանի ծնողազուրկ երեխա

ալիմենտ ստացող երեխա

ժամկետային զինծառայողների երեխա

1-ին խմբի հաշմանդամների երեխա

2-րդ խմբի հաշմանդամների երեխա

ընտանիքում ծնված՝ 3-րդ, 4-րդ և հաջորդ երեխա

չորս և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխա

երեք անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխա

զոհված զինծառայողների երեխա

մինչև երկու տարեկան երեխա խնամող անձ

(Անհրաժեշտ է նշել կարգավիճակը, որից կախված նշանակվում է նպաստը)

Հետադարձ կապի հեռախոսահամար՝ ———————————

Առդիր՝  —————  էջ։

Ծնող՝  ——————————————————————————————————

               (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, ստորագրությունը)

Դիմում

Խնդրում եմ նշանակել երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ՝ ———— րդ երեխայի ծննդյան դեպքում սահմանված չափով։

Հետադարձ կապի հեռախոսահամար՝ ———————————

Առդիր՝  —————  էջ։

Ծնող՝  ——————————————————————————————————

               (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, ստորագրությունը)